KONTAKT

VARAŽDIN I

27. – 30.01. Zatvoreno radi selidbe na novu lokaciju u Podravskoj 14. U međuvremenu svi članovi mogu vježbati na lokaciji Varaždin II – ovu nedjelju (30.01.) iznimno radi od 8:00 do 20:00