O nama

Fitness klub Gibi Gib d.o.o.

Lazinska 40
10000 Zagreb

IBAN: HR9823400091110863999
Privredna banka Zagreb

OIB: 90994985812