Upisnina za sve usluge 30 kn
Mjesečne članarine
Vježbanje bez ograničenja 250 kn
Vježbanje do 12 treninga 225 kn
Vježbanje do 10 treninga 190 kn
Vježbanje do 8 treninga 160 kn
Vježbanje do 12h (nema pogodnosti) 120 kn
Vježbanje do 17h 180 kn
Vježbanje do 19h 215 kn
Učenici/Studenti/+60god, bez ograničenja 225 kn
Učenici/Studenti/+60god, do 12 treninga 200 kn
Bootcamp 2x tjedno 250 kn
Bootcamp 3x tjedno 350 kn
 

Višemjesečne uplate
6 mjeseci bez ograničenja 1.250 kn
12 mjeseci bez ograničenja 2.500 kn
Ostale usluge
Jedan trening 30 kn
Osobni trening 100 kn
10 treninga (3 mjeseca) 225 kn
Osobni trening 2 osobe 150 kn